Historia Łodzi

By Klub

Pierwsza wzmianka o Łodzi datuje się w okolicach 1322 roku, kiedy to w księgach napisano o założeniu wsi o nazwie Łodzia. Status miasta Łódź zyskała w 1423 roku. Mieszkańcy Łodzi zajmowali się głównie rolnictwem, a czasem i handlem i rzemieślnictwem. Do XVI wieku w mieście mieszkało nie więcej niż 700 osób.

Jeśli myślisz, że od tamtej pory ludność tylko i wyłącznie rosła w liczbie- błąd. Studia postprodukcji filmowej. Razem z najazdem Szwedów, połowa mieszkańców postanowiła opuścić miasto, dlatego w 1777 roku Łódź zamieszkiwało tylko 265 osób! Podczas rozbiorów Łódź trafiła w ręce Prusaków a następnie w 1807 roku wróciła do Księstwa Warszawskiego.

Od 1820 Łódź zaczęła kwitnąć- stała się ośrodkiem przemysłowym kraju z naciskiem na rynek tkanin. To właśnie rosnący przemysł i korzystna mapa dróg, systemów rzecznych czy materiałów budowlanych ściągały coraz to nowszych mieszkańców do Łodzi. W tych czasach osiedlali się w mieście głównie Żydzi a w mniejszym stopniu Niemcy, Polacy i Rosjanie. Napływ nowej ludności wpływał na rozwój budowy miasta i renowację starszych zabytków.

Ważną datą w historii Łódź jest 5 grudnia 1914 roku, kiedy to w bitwie, która miała miejsce na terenie miasta wojska rosyjskie poniosły porażkę. To właśnie wtedy miasto trafiło pod okupację niemiecką. W momencie odzyskania niepodległości Łódź była drugim co do wielkości miastem w Polsce!

8 września 1939 roku do miasta wkraczają wojska niemieckie i podczas akcji Intelligenzaktion wybijają półtorej tysiąca elity intelektualnej Łodzi. Podczas samej okupacji w Łodzi zginęło 30 tysięcy ludzi.

Do 1945 roku prawie pół miliona ludzi zostało wysiedlonych z Łodzi. Najczęściej wysyłani byli oni do ZSRR, Rumunii, Litwy, Łotwy czy Estonii. Na terenie samego miasta działały niemieckie obozy przesiedleńcze, Getto dla Żydów oraz dwa obozy koncentracyjne- Radogoszcz i Obóz dla dzieci polskich.

Łódź po raz kolejny znajduje się pod okupacją wojsk- tym razem są to wojska Armii Czerwonej 19 stycznia 1945 roku. Tym samym miasto zostało włączone do operacji wiślańsko-odrzańskiej. Z powodu ogromnych zniszczeń w dotychczasowej stolicy- Warszawie, tymczasowa stolica została ustalona w Łodzi- w końcu był to centralnie położony ośrodek skąd w sprawny sposób można się było wszędzie poruszać.

Sam okres II wojny światowej przyczynił się do ogromnych spadkach w ludności- z 670 tysięcy tylko do 300. Głównym powodem spadku były liczne zbrodnie na ludności (głównie żydowskiej), które pochodziły z rozkazów Hitlera. Dodatkowo mieszkańcy byli masowo wysiedlani. Sama gospodarka miasta przeżywała ogromny kryzys a prężnie rozwijające się do tej pory zakłady przemysłowe uległy potężnym zniszczeniom.

Dopiero w czasach PRL’u Łódź powoli wracała do życia. Postawiono na edukację i kulturę, utworzono uczelnie wyższe, Łódzką Filmówkę a sama Łódź została stolicą województwa łódzkiego.
Dziś Łódź to rozwijające się miasto z perspektywami- znajdziemy tu wszystko, od znakomitych uczelni, po kluby jak Gossip łódź, które przynoszą rozrywkę aż finalnie po liczne muzea i galerie sztuki.

opracowanie artykułu: Skuteczni.pl

 Category: Łódź