• Capitea zrealizowała wypłatę wierzycielom Getback szóstej raty układowej

    Capitea zakończyła wypłatę pozostałej części raty układowej nr 6, spłacając łącznie kwotę około 40,2 milionów złotych. Przelewy do niemal 10 tysięcy wierzycieli zostały zrealizowane w marcu bieżącego roku. Prezes zarządu Capitea, Radosław Barczyński, podkreślił, że od początku układu udało się wypłacić ponad 104 miliony złotych niezabezpieczonym wierzycielom, a zabezpieczonym wierzycielom około 500 milionów złotych –

    coins, banknotes, money
Load more